علیرضا رستگار

طراحی سایت حقوقی مشاورم باش

طراحی سایت حقوقی مشاورم باش

طراحی سایت حقوقی مشاورم باش در 1 ماه انجام پذیرفت. مشاوره جهت نام برند و دامنه انجام شد سپس بعد از نیاز سنجی، ابتدا لوگو مجموعه طراحی شد.

برای شروع طراحی، ابتدا طراحی صفحات سایت انجام شد سپس مطالب درج و عکس مطالب طراحی شد. فرم‌های رزرو وقت و پنل کاربری طراحی و تنظیم شد. صفحات مختلف نیز طراحی شد و همچنین CDN سایت نیز تنظیم گردید.