علیرضا رستگار

طراحی سایت شرکت دانش محور آراد

طراحی سایت شرکت دانش محور آراد به مدت 2 ماه به طول انجامید، صفحات مختلفی داشت که به صورت اختصاصی طراحی شد، مطالب در سایت قرار داده شد و همچنین سایت سئو شد. تا سال 1399 پشتیبانی فنی نیز با من بود و پس از آن سایت به شرکت تحویل داده شد.