علیرضا رستگار

طراحی سایت فروشگاهی دایادُر

طراحی سایت فروشگاهی دایادُر در مدت 2 ماه انجام شد. این سایت امکان انواع فروش محصول ایجاد شد (محصول فیزیکی، دیجیتالی، آموزشی، مزایده‌ای)، بخش فروشندگان ایجاد شد که پس از ثبت درخواست فروشندگی احراز هویت نمایند و پس از تایید پنل آنها فعال می‌شود.

امکان انواع درگاه پرداخت (بانک داخلی، پرداخت بین المللی و ارزهای دیجیتال) برای این سایت ایجاد شد.

و سایر امکانات حرفه‌ای برای یک فروشگاه تخصصی نیاز است. و هم اکنون پشتیبانی فنی این سایت در حال انجام است.