علیرضا رستگار

طراحی سایت فروشگاهی گلدن هاوس

پروژه باز طراحی و بهینه‌سازی سایت فروشگاهی گلدن هاوس در مدت یک هفته انجام شد که جهت تعدادی از صفحات صورت پذیرفت.

از جمله کارهای انجام گرفته:

  • باز طراحی صفحات
  • طراحی آیکون اختصاصی
  • طراحی سربرگ و فوتر سایت
  • و…

تعدادی از صفحات طراحی شده در پیوست می‌توانید مشاهده نمایید.