علیرضا رستگار

طراحی سایت ماین‌جابز

طراحی سایت کاریابی ماین‌جابز به مدت یک ماه انجام گرفت. و هم اکنون بخش پشتیبانی فنی و سئو این سایت نیز در حال انجام است.