علیرضا رستگار

طراحی سایت کفش یونیک تهران – فروشگاه فروش عمده کفش

طراحی سایت کفش یونیک تهران - فروشگاه فروش عمده کفش

طراحی سایت کفش یونیک تهران – فروشگاه فروش عمده کفش در 1 ماه انجام پذیرفت. مشاوره جهت اطلاعات مورد نیاز و جمع آوری آن و تهیه هاست، دامنه و پنل پیامکی مناسب انجام شد، سپس بعد از نیاز سنجی، ابتدا لوگو مجموعه طراحی شد.

برای شروع طراحی، ابتدا طراحی صفحات سایت انجام شد سپس مطالب درج و عکس مطالب طراحی شد. با توجه به نیار این فروشگاه مواردی به صورت اختصاصی طراحی شد مثل نمایش قیمت تک که فقط حالت نمایش دارد. سپس صفحات مختلف مثل تماس با ما، لندینک فروش ویژه و فصلی، جدول فروش سریع عمده نیز طراحی شد.