علیرضا رستگار

طراحی لوگو معدنی – مجموعه ماین جابز

طراحی لوگو معدنی - مجموعه ماین جابز

لوگو استارتاپ ماین جابز که خودمان در حال کار روی آن هستیم توسط خودم طراحی شده. لوگوی تایپوگرافی برگرفته از نام برند است.