علیرضا رستگار

طراحی لوگو معدنی – مجموعه مهندسی معدن

این لوگو چرخه‌ای از عملیات معدنکاری را به نمایش گذاشته است.