علیرضا رستگار

طراحی لوگو معدنی – مجموعه مهندسی معدن

White T Shirt Model Front View Mockup 2

این لوگو چرخه‌ای از عملیات معدنکاری را به نمایش گذاشته است.